Jazz Near You

London Home » General Calendar

Pizza Express Jazz Club Soho Calendar

Pizza Express Jazz Club Soho
10 Dean Street
London W1D 3RW
ph. 020 7439 4962
Date Time Detail Price
Sep23Sun 20:00 20:00
Mathias Heise Quadrillion
Pizza Express Jazz Club Soho
London, UK
£15
Sep23Sun 20:00 20:00
Mathias Heise Quadrillion
Pizza Express Jazz Club Soho
London, UK
£15
Sep23Sun 13:30 13:30
Live Foyn Friis
Pizza Express Jazz Club Soho
London, UK
£15
Sep24Mon 20:30 20:30
Lionel Loueke
Pizza Express Jazz Club Soho
London, UK
Sep25Tue 20:00 20:00
Julian Costello Quartet
Pizza Express Jazz Club Soho
London, UK
£18
Sep26Wed 20:30 20:30
Julien Lourau
Pizza Express Jazz Club Soho
London, UK
Sep27Thu 20:30 20:30
Gregg Karukas
Pizza Express Jazz Club Soho
London, UK
Sep28Fri 19:00 19:00
Gregg Karukas
Pizza Express Jazz Club Soho
London, UK
Sep29Sat 19:00 19:00
Gregg Karukas
Pizza Express Jazz Club Soho
London, UK
Oct6Sat 20:00 20:00
Celeste
Pizza Express Jazz Club Soho
London, UK
Oct10Wed 20:30 20:30
Alina Bzhezhinska, Tom Cawley, Nikki Iles,...
Pizza Express Jazz Club Soho
London, UK
Oct11Thu 20:30 20:30
Shirley Smart, Robert Mitchell, Georgia Mancio
Pizza Express Jazz Club Soho
London, UK
Oct12Fri 22:00 22:00
Trish Clowes
Pizza Express Jazz Club Soho
London, UK
Oct15Mon 20:30 20:30
Acantha Lang
Pizza Express Jazz Club Soho
London, UK
Oct21Sun 20:00 20:00
Zeeteah Massiah
Pizza Express Jazz Club Soho
London, UK
£20.00
Oct23Tue 20:00 20:00
Jonathan Kreisberg
Pizza Express Jazz Club Soho
London, UK
Oct24Wed 20:00 20:00
Jonathan Kreisberg
Pizza Express Jazz Club Soho
London, UK
Nov8Thu 20:30 20:30
Jerry Bergonzi
Pizza Express Jazz Club Soho
London, UK
Nov9Fri 19:00 19:00
Jerry Bergonzi
Pizza Express Jazz Club Soho
London, UK
Nov16Fri 23:30 23:30
Jay Phelps
Pizza Express Jazz Club Soho
London, UK